ඉතිං යාලුවනේ මෙතෙක් දුරට අපට හැකි අයුරින් මෙම බ්ලොක් අඩවිය පවත්වාගෙන ආව.ෆිල්ම් බලද්දි ගොඩදෙනෙකුට තිබුන ප්‍රස්නයක් තමා ෆිල්ම්
ස්ලෝවෙනව කියන එක..ඒ නිසා දැං අපි තීරනය කරේ ගෙවල අරගෙන හොද සවර්වලින් දෙන්න.ඒ සදහා යම්කිසි මුදලක් මාස්පතාගෙවන්න ඕන 😊.
ඉතිං ෆිල්ම් බලන ඔයාලට දෙන්න පුලුවන් ශපෝට් එක තමා මේ ඇඩ් එකක්වත් ටච් කරන එක..ඒ නිසා මේ පහල ඇති  රතුපාට english [අකුරු]  හැකිතරම් ටච් කරල අපට සහයෝගයක් ලබාදෙnna hodeeee 😊.💕 ආදරෙයි හොදේ
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
මෙන්නමේ පහලින් තියන tex
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇