මේ වෙනකොට අපේ බ්ලොග් අඩවියේ  Openload සහ Verystream   දෙකේ දාපු  චිත්‍රපට බලන්න හෝ    Download වැඩ කරන්නේ නැත. 

මෙතෙක් කල් අප අඩවියෙන් සංස්කරණය කල බොහෝ චිත්‍රපට උඩුගත කර තිබුනේ Openload සහ Verystream යන දෙකෙහිය. නමුත් දැන් වන විට මෙම් වෙබ් අඩවි දෙකම වසාදමා ඇතිනිසා අප කලින් එකතුකල  ඒ සියලුම චිත්‍රපට්නැරබීමට හෝ Download 
කිරීමට නොහැකි බව කනගාටුවෙන් දන්වමු.