WWW.VISHWAMOVIES.COM
Release date : 16 August 2019 ( Nigeria )
Revenue : $ 1.6 million
Original : 3 seconds; by Roslund / Hellströmඩවුන්ලෝඩ්කරගන්නවානම්,  ඕපන් වන වෙබ් අඩවියේ තත්පර  5 කටපසු දකුණුපස ඉහලින් ඇති කහපාට SKIP AD යන ස්ථානය ටච් කරන්න.