www.vishwamovies.com
Release date : October 25, 2019 ( USA )
Production Cost $ 12 million
Revenue : $ 22.7 million

1.40 GB 


ඩවුන්ලෝඩ්කරගන්නවානම්,  ඕපන් වන වෙබ් අඩවියේ තත්පර  5 කටපසු දකුණුපස ඉහලින් ඇති කහපාට SKIP AD යන ස්ථානය ටච් කරන්න.