ආයුබෝවන් යාලුවනේ.
අපි නැවත මෙම වෙබ් අඩවියට ෆිල්ම් අප්ලෝඩ්කරන්නෙ නැත.
සිංහල උපසිරැසි සමගින් ෆිල්ම් බලන්න හැමෝම එකතුකරගෙන එන්න අලුත් ලිපිනයට.
මෙන්න අපගේ අලුත්ම වෙබ් අඩවිය.
👇👇👇

www.subslk.com