සිවාජි යනු ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ළමයෙක් . මවක් සහ සහෝදරයෙකුගෙන් සමග, අශෝක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවෙන් උදුරා දමනු ලැබේ. එහිදී ඔවුන්ට අසාධාරණ ලෙස රාජකාරියට බල කෙරෙන්නේ බජි රාඕ නම් ප්‍රාදේශීය මැර කල්ලියේ ලොක්කා විසින් නීති විරෝධී භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට ඔවුන්ට බල කරන බැවිනි. බජි රාඕ ඔවුන්ට දෙන වදහිංසා සහ අසාධාරණ ඉල්ලීම් නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිත නිරන්තර දුකින් ගෙවෙනව. අවසානයේදී බජි රාඕගේ අසාධාරණය දරාගත නොහැකිව සිවාජි නැඟිට චත්‍රපති බවට පත්වී මුල් චත්‍රපතිගේ පුරාවෘත්තය පුරවාගෙන නැගී සිටි අතර මෝගල් අධිරාජ්‍යයා වන u රන්ගසෙබ්ට එරෙහිව ජනතාව මෙහෙයවා නැවත සිය මව සමඟ එක්විය.